El Greco

GRIEKS RESTAURANT HEERLEN

Reserveren?

 

Privacy Statement

V.O.F. Grieks restaurant El Greco

Laatst bijgewerkt: 15-03-2024
Versie: 2024.01

V.O.F. Grieks restaurant El Greco gevestigd aan de Pancratiusplein 39 te Heerlen (6411 JZ) met KvK-nummer 66149509 is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens (hierna genoemd: El Greco).

El Greco hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en het veilig houden van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring beschrijven we hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze reserveringsmodule. Hierbij houdt El Greco zich ten alle tijden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna genoemd: AVG).

1. Verzamelde gegevens

Wanneer u een reservering maakt via onze reserveringsmodule, verzamelen wij (mogelijk) de volgende persoonlijke gegevens:

 • Uw naam.
 • Uw e-mailadres.
 • Uw telefoonnummer.
 • Voorkeursdatum en tijd van reservering.
 • Eventuele speciale verzoeken of opmerkingen.

Daarnaast kunnen we automatisch bepaalde informatie verzamelen over uw apparaat, waaronder uw IP-adres, browsertype, tijdzone en enkele van de cookies die zijn geïnstalleerd op uw apparaat.

2. Doel van gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beheren en bevestigen van uw reservering.
 • Communicatie met u met betrekking tot uw reservering.
 • Het verstrekken van informatie over onze diensten, aanbiedingen of nieuws waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.
 • Het verbeteren van onze diensten en website.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op een of meer van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Uw toestemming voor specifieke verwerkingsactiviteiten.
 • De noodzaak van de gegevensverwerking voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn.
 • Onze gerechtvaardigde belangen, zoals het verbeteren van onze diensten, mits deze niet zwaarder wegen dan uw belangen en fundamentele rechten.

4. Subverwerkers

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derde partijen (sub-verwerkers) wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten. Bij de volgende activiteiten maakt El Greco gebruik van een sub-verwerker: 

 • Onderhoud website.
 • Reserveringsmodule. 
 • E-mail.
 • Telefoonprovider. 

5. Gegevensbeveiliging

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Deze maatregelen omvatten onder meer het gebruik van versleuteling, toegangscontroles en beveiligingsbewustzijnstraining voor ons personeel.

6. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder:

 • Het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en het verkrijgen van informatie over de verwerking ervan.
 • Het recht om rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens te verzoeken.
 • Het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen onder bepaalde omstandigheden.
 • Het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken onder bepaalde omstandigheden.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken weer te geven. We zullen een bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze website plaatsen met een bijgewerkte datum.

8. Aansprakelijkheid


Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. El Greco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

9. Contact

Indien een datalek plaatsvindt, zal El Greco, zonder onredelijke vertraging, contact met u opnemen en aangeven welke persoonsgegevens betrokken (kunnen) zijn geraakt bij het datalek.
Indien u een verzoek tot inzage wenst in te dienen, is dit mogelijk via onderstaande contactgegevens. Wij zullen uw verzoek dan, zonder onredelijke vertraging maar wel compliant aan de AVG, oppakken en contact met u opnemen. 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens behandelen, kunt u contact met onze Privacy-functionaris opnemen via onderstaande contactgegevens:

V.O.F. Grieks restaurant El Greco
Pancratiusplein 39
6411 JZ Heerlen
Info@elgrecoheerlen.nl
045-5742096